Tåga erbjuder tjänster inom ekonomi, löneadministration, affärsrådgivning och HR. Vi är erfarna konsulter med olika kompetens och kompetensområden.

DIN EKONOMIAVDELNING

Tillsammans med er som kund utvecklar vi er ekonomiavdelning anpassad till er verksamhet.

Vi använder oss av moderna och effektiva system för ett hållbart tillvägagångssätt som effektiviserar administrationen.

 • Ekonomistyrning
 • Bokslut och deklaration
 • Skattedeklaration
 • Controller
 • Löpande redovisning
 • Resultatuppföljning

DIN HR-AVDELNING

Tillsammans med er effektiviserar vi rekryteringsprocesser vid nyanställning, administrerar löner och kan vara behjälpliga i HR-frågor både vid och under anställning.

 • Löner
 • Rehabiliteringsärenden
 • Rekrytering
 • Rapportering & statistik
 • Konflikthantering

NYFÖRETAGANDE OCH AFFÄRSUTVECKLING

För er som vill starta företag erbjuder Tåga nyföretagarrådgivning och utformning av affärsplan och budget. Vi kan också se över vilka stöd som finns kopplat till din nystart.

Vi är behjälpliga med utveckling av befintlig eller ny verksamhet och stödansökningar. Våra konsulter har lång erfarenhet av de regionala stödpaket som finns för dig som driver företag i Region Norrbotten.

 • Affärsplan
 • Stödansökningar
 • Budget
 • Rådgivning